Keo dán gạch đá tự nhiên Lizard trắng

220,000  200,000