Gạch Block Xây Tường Đặc

1,500  1,300 

– Tên SP: Gạch block đặc ( thẻ) không nung xây tường.
– Kích thước: 90 x 190 x 55 (mm)
– Chất liệu: bê tông cốt liệu Mác 75