Ngói 10 Đồng Nai

25,000  22,800 

Ngói 10 Đồng Nai là dòng sản phẩm ngói đất nung cao cấp do Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Đồng Nai sản xuất. Sản phẩm đã dành được Cúp vàng ngành Xây Dựng Việt Nam từ 1997-2014.