Ngói 22 Đất Việt

12,000  10,500 

  • ĐH >=1000 viên: miễn phí vận chuyển;
  • ĐH < 1000 viên: vận chuyển 100.000 đ/chuyến;
  • Ngoại thành thu phí thêm phí xăng dầu 50.000 đ, và phí cầu đường (nếu có);